Algemene voorwaarden

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN: LA PLAINE TONIQUE CAMPING EN VERHUUR

INLEIDING

Camping**** en recreatiepark La Plaine Tonique, hierna “La Plaine Tonique” genoemd, maakt deel uit van de gemeenschapsvoorzieningen die wordt beheerd door de Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, die gevestigd is op 3 Avenue Arsène d’Arsonval – CS 88000 – 01008 BOURG EN BRESSE CEDEX.

Deze gemeenschapscamping wordt beheerd door een openbare instantie.

Taal van het contract

Deze algemene voorwaarden zijn in het Frans geschreven. Indien zij in één of meer vreemde talen worden vertaald, wordt in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek beschouwd.

Wettelijke aansprakelijkheid

Het is aan de klant om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Terugtrekkingsperiode

Volgens artikel L. 221-28 12° van het Franse Consumentenwetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op accommodatie, vervoer, restaurant en vrijetijdsdiensten die op een bepaalde datum of een bepaald tijdstip worden verleend.

Bemiddeling en beroep

Wanneer er een klacht of geschil is zal de klant zich eerst melden bij La Plaine Tonique waar er naar een geode oplossing zal worden gezocht. De klant kan contact opnemen met La Plaine Tonique door:

  • Het opsturen van een aangetekende brief aan de directie van Camping et Base de loisirs La Plaine Tonique, 599 route d’Etrez, 01340 Malafretaz.
  • Het sturen van een mail aan de directie van La Plaine Tonique met daarin de vraag een ontvangst en en gelezen bevestigingsmail terug te sturen. Mailadres van La Plaine Tonique: direction@laplainetonique.com.

Wanneer het antwoord niet is wat de klant verwacht kan de klant volgens artikel L. 612-1° en artikel L. 152-2° van het Franse Consumentenwetboek een verzoek tot bemiddeling indienen tot een jaar nadat schriftelijk contact is opgenomen over de klacht. Op deze manier garandeert La Plaine Tonique haar klanten een doeltreffend beroep op gratis conflictenbemiddeling. Het bedrijf dat deze bemiddelingen zal leiden is Médiation Solution. De klant kan een bemiddelingsverzoek indienen door:

  • Online op de website: sasmediationsolution-conso.fr een verzoek achter te laten.
  • Per post: SAS Médiation Solution – 222 chemin de la bergerie – 01800 Saint Jean De Niost.

La Plaine Tonique zal in geen enkel geval schadevergoeding betalen naar aanleiding van één of meerdere aantijgingen. Een mogelijk geschil kan alleen worden opgelost door de rechtbank gevestigd in Lyon.

Terugbetalingen 

De verschillende terugbetalingsvoorwaarden zijn opgenomen in de volledige versie van het huishoudelijk reglement van de algemene voorwaarden. De verzoeken om terugbetaling moeten per brief of per e-mail worden ingediend, samen met een officiële bankverklaring en bewijsstukken. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Wanneer er minder dan €50 te veel is betaald door de klant zal er geen terugbetaling plaats vinden. Er kan eventueel een activiteit worden aangeboden aan de klant. In geen enkel geval is het mogelijk reserveringskosten terug te betalen.

Intellectuele Eigendommen 

Alle onderscheidende elementen, verbal, figuurlijk of anderzins van de camping zijn en blijven volledig eigendom van La Plaine Tonique. In het bijzonder geld dit voor, zonder dat deze lijst gelimiteerd is, de naam van de camping, al dan niet beschermd als merk, evenals voor logo’s, foto’s en afbeeldingen, video’s, slogans, domeinnaam en ieder ander medium. Bovengenoemde mogen in geen enkel geval worden gedeeld, geproduceerd of verspreid door een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de directie van La Plaine Tonique.

Persoonlijke Gegevens 

De persoonlijke gegevens van klanten worden verzameld en verwerkt door La Plaine Tonique. Sommige gegevens zijn essentieel voor het beheer van de boeking van de klant en zullen ook worden gebruikt om hem/haar informatie en/of aanbiedingen te sturen. In overeenstemming met artikel 40 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 genaamd “Informatique et Libertés”, heeft de klant het recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van de hem/haar betreffende persoonlijke gegevens. Om dit recht uit te oefenen, gelieve ons een brief te sturen met duidelijke vermelding van uw naam, voornaam, adres en, indien van toepassing, uw klantnummer naar: Camping et Base de Loisirs La Plaine Tonique 599, route d’Etrez 01340 Malafretaz.

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN – KAMPEERTOERISME

1. Reserveringsprocedure

Reserveringen worden vanaf de tweede week van januari, in chronologische volgorde van ontvangst, door de mederwerkers van de receptie van La Plaine Tonique verwerkt. La Plaine Tonique raadt de klant aan om zijn/haar verblijf te reserveren, vooral voor de maanden juli en augustus. De klant kan vanaf medio januari online reserveren via de website van La Plaine Tonique of een optie aanvragen per post of e-mail. Als tegenprestatie ontvangt u een reserveringscontract in tweevoud.

U beschikt dan over een termijn van 10 dagen (deadline, poststempel als bewijs) om de reservering te bevestigen door een kopie van het ondertekende contract terug te sturen, samen met een aanbetaling van 25% van de totale prijs van uw verblijf. Voor alle reserveringen worden reserveringskosten in rekening gebracht (opzettelijk huidig tarief), die tegelijk met het voorschot van 25% moeten worden betaald. De reservering van de klant wordt pas definitief wanneer La Plaine Tonique alle documenten heeft ontvangen. Wij sturen u dan een reserveringsbevestiging samen met een voorschotfactuur.

Alle huurcontracten zijn op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd (buiten een contract met een touroperator). Alleen geregistreerde personen zijn bevoegd om de aan hen toegewezen accommodatie of campingplaats te betreden. Het aantal personen mag niet groter zijn dan de maximale capaciteit van de gekozen accommodatie.

Raadpleeg voor iedere reservering tijdens een pandemie of bij een geval van overmacht sectie 4 van het totale huishoudelijke regelment van de algemene voorwaarden.

2. Aankomst / vertrek wijzigingen

Vroegtijdig vertrek of laattijdige aankomst geeft geen aanleiding tot terugbetaling. Zonder berichtgeving van de klant voor 19:30 op de dag van aankomst, geeft La Plaine Tonique het recht de reservering van de klant te annuleren en daarnaast het reeds ontvangen bedrag te behouden.

Ter plaatse moet worden betaald tegen factuur of er wordt een volgende factuur uitgereikt aan een persoon, dier of niet-aangegeven item dat door het personeel van La Plaine Tonique is geconstateerd.

3. Lijst van deelnemers

De achternamen, voornamen en geboortedata van alle aanwezige personen moeten in de daartoe voorziene tabel op het reserveringscontract worden vermeld en samen met het contract of ten laatste op de dag van aankomst aan La Plaine Tonique worden doorgegeven.

4. Aanvaarding van minderjarigen

Minderjarigen moeten worden begeleid door een volwassene. De volwassene moet voor de duur van het verblijf de wettelijke leeftijd hebben bereikt. Minderjarigen moeten een schriftelijke toestemming van hun ouders hebben als zij niet door hun ouders worden begeleid.

5. Wijze van betaling

Betalingen kunnen worden gedaan:

* met creditcard (CB, Visa, Mastercard) online of ter plaatse

* via een bankoverschrijving:

IBAN: FR76 1007 1010 0000 0020 0405 779

BIC: TRPUFRP1

Régie Avances et Recettes Plaine Tonique Base Montrevel

* Contant (ter plaatse) met een maximum van €300 per klant. (Art. 19 LFR 2013)

De bankkosten zijn voor rekening van de klant.

6. Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt bepaald door het aantal volwassenen en nachten. De prijs ervan wordt bepaald door de gemeenteraad.

7. Gevallen van mogelijke gedeeltelijke of volledige terugbetaling

Verzoeken tot een terugbetaling moeten per post of per e-mail worden verstuurd met bijgevoegd een officiële bankverklaring (officieel document van de bank). De gevallen van mogelijke terugbetalingen worden hieronder beschreven:

7.1. Door uw toedoen – Annulering

Alle annuleringen moeten door de klant aan La Plaine Tonique worden doorgegeven via een aangetekende brief aan de receptie van La Plaine Tonique of via een e-mail met daarin de vraag om een leesbevestiging. De brief of mail moet officiële documenten (medische attesten, getuigschriften etc.) en een officiële bankverklaring (officieel document van de bank) bevatten. Elk onvolledig dossier wordt niet behandeld en wordt niet terugbetaald.

Wanneer dit:

– meer dan 30 dagen voor het begin van het verblijf van de klant is, betaalt La Plaine Tonique alle ontvangen bedragen terug, behalve de reserveringskosten (€15) en de annuleringskosten (€20). Dit is enkel in geval van langdurige ziekte, zwangerschapscomplicaties die leiden tot immobilisatie, een ongeval, overlijden, wijziging van samenwoning (echtscheiding), beroepsverandering (ontslag, daaruit voortvloeiend verlies van loon), annulering voor een privé-evenement (huwelijk, familiefeest, verjaardag…), annulering voor een openbaar evenement (sportbijeenkomsten/-wedstrijden, festivals…), en alleen op vertoon van een officieel document.

– minder dan 30 dagen voor het begin van het verblijf van de klant is behoud La Plaine Tonique alle al geïnde bedragen. Minder dan 30 dagen of tijdens het verblijf alleen voor overlijden, langdurige ziekte, zwangerschapscomplicaties die leiden tot immobilisatie, ontslag en ongelukken die leiden tot invaliditeit worden de niet doorgebrachte nachten vergoed. In alle gevallen behoudt La Plaine Tonique de reserveringskosten (€15) en worden de annuleringskosten (€20) toegepast.

7.2. Door onze schuld – Annulering en schadevergoeding

[…]

– In geval van asociaal gedrag en/of het niet naleven van de regels heeft La Plaine Tonique de bevoegdheid om iedereen van de camping en/of het recreatieterrein te verwijderen. De geïnde bedragen blijven eigendom van La Plaine Tonique en daarnaast is de klant La Plaine Tonique de resterende overnachtingen verschuldigd.

BIJZONDERE VOORWAARDEN – KAMPEREN VOOR TOERISTEN

1. Betaalprocedure

Alle verblijven moeten bij aankomst worden betaald (niet wijzigbaar, niet terugbetaalbaar) op vertoon van een factuur.

2. Huisdieren

Huisdieren zijn beperkt tot 2 per kampeerplaats. Ze moeten aan de lijn gehouden worden en hun inentingsdossier moet up-to-date zijn (aan te tonen bij aankomst).

BIJZONDERE VOORWAARDEN – HUURACCOMMODATIE

1. Late reservering

Voor iedere reservering die wordt gedaan minder dan 30 dagen voor het begin van het verblijf moet het gehele bedrag bij de reservering worden betaald.

2. Betaalprocedure

Alle verblijven in locaties (stacaravans, huisjes, safari- of tipitenten) moeten uiterlijk 30 dagen voor het begin van het verblijf worden betaald. Elk verblijf dat niet binnen deze termijn is betaald wordt als geannuleerd door de klant beschouwd en geeft geen aanleiding tot terugbetaling.

Alle verblijven in een groepsaccomodatie (groepsgite, indianenkamp, gezamenlijke tipitenten) moeten worden betaald wanneer de klant de sleutels ontvangt. Het te betalen bedrag komt overeen met het aantal personen tijdens het verblijf of het minimaal aantal personen dat moet worden gefactureerd (niet wijzigbaar, niet terug te betalen). La Plaine Tonique stuurt hierna een factuur naar de klant.

3. Schadegarantie

Voor elke locatie vraagt La Plaine Tonique de klant een borg van €150 per creditcard of bij uitzondering contant. De klant heeft 24 uur om de inventarislijst gekregen bij aankomst terug te retourneren bij de receptie van La Plaine Tonique en daar ook eventuele mankementen van de locatie aan te geven die bij aankomst te zien waren. De borg wordt volledig terugbetaald op de dag van vertrek of minstens 8 dagen na vertrek nadat La Plaine Tonique heeft geconstateerd dat de locatie in goede conditie is achtergelaten. Wanneer de locatie niet goed is achtergelaten zal La Plaine Tonique een factuur opstellen om de ontbrekende of beschadigde spullen in de locatie te vervangen of te repareren, of reparaties uit te voeren aan de locatie. Zodra deze factuur is betaald, betaald La Plaine Tonique de volledige borg terug aan de klant. Wanneer de borg met een creditkaart is betaald heeft La Plaine Tonique het recht het bedrag te veranderen waarbij het te betalen bedrag van de oorspronkelijke borg wordt gehaald. Het resterende bedrag wordt binnen 8 dagen geretourneerd.

4. Huisdieren

Huisdieren zijn in geen enkele locatie van La Plaine Tonique toegestaan.

De reserveringsvoorwaarden zijn onderworpen aan de wet nr. 92-645 van 13/07/1992 en het decreet nr. 94-490 van 15/09/1994, die de zaken met betrekking tot de organisatie en de verkoop van vakanties regelen.

Volledig reglement van de algemene verkoopsvoorwaarden in het Frans