Algemene voorwaarden

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN: LA PLAINE TONIQUE CAMPING EN VERHUUR

INLEIDING

De Camping **** en het Leasure Park La Plaine Tonique, hierna “La Plaine Tonique” genoemd, maakt deel uit van de gemeenschapsvoorzieningen die worden beheerd door de Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, die gevestigd is op 3 arsène d’Arsonval – CS 88000 – 01008 BOURG EN BRESSE CEDEX.

Deze gemeenschapscamping wordt beheerd door een openbare instantie.

Taal van het contract

Deze algemene voorwaarden zijn in het Frans geschreven. Indien zij in één of meer vreemde talen worden vertaald, wordt in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek beschouwd.

Wettelijke aansprakelijkheid

Het is aan de klant om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Terugtrekkingsperiode

Volgens artikel L. 221-28 12° van het Franse Consumentenwetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op accommodatie, vervoer, restaurant en vrijetijdsdiensten die op een bepaalde datum of een bepaald tijdstip worden verleend.

Bemiddeling en beroep

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. Hetzelfde geldt voor de inhoudelijke en de vormelijke regels.

In geval van wijziging van onze algemene voorwaarden na verzending van het reserveringscontract zijn de voor de klant meest gunstige voorwaarden van toepassing.

In geval van een klacht zal de klant zich bij voorrang richten tot La Plaine Tonique om een minnelijke schikking te treffen.

Bovendien heeft elke consument, in overeenstemming met de artikelen L.152-1 tot L.152-5 van het Wetboek van Consumentenzaken, het recht om zich gratis te wenden tot een consumentenbemiddelaar voor de minnelijke schikking van het geschil dat hem/haar tegenwerkt bij een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert La Plaine Tonique de consument een doeltreffend beroep op een systeem van consumentenbemiddeling.

In geval van een juridisch geschil met La Plaine Tonique kunt u als volgt contact met ons opnemen :

– Het versturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de directie van de Camping et Base de loisirs La Plaine Tonique 599, route d’Etrez 01340 Malafretaz.

– Het verzenden van een e-mail met een verzoek om ontvangstbevestiging en het lezen van deze e-mail naar direction@laplainetonique.com.

Indien u niet tevreden bent met het antwoord, heeft u de mogelijkheid om de zaak door te verwijzen naar het Medicys Bemiddelingscentrum, na een periode van een maand volgend op de verzending van deze mail/e-mail dient u een dossier online in te vullen op de volgende website www.medicys.fr of per post: Medicys – 73 Boulevard de Clichy – 75009 PARIS.

La Plaine Tonique zal in géén geval een schadevergoeding of rente betalen als gevolg van claims.

In geval van een juridisch geschil is alleen de administratieve rechtbank van Lyon bevoegd.

Vergoedingen

De verschillende terugbetalingsvoorwaarden zijn opgenomen in de volledige versie van het huishoudelijk reglement van de algemene voorwaarden. De  verzoeken om terugbetaling moeten per brief of per e-mail worden ingediend, samen met een officieel bankrekeningnummer en bewijsstukken. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Bij te hoge betaling door u, minder dan 50 €, zal geen terugbetaling plaatsvinden. Eventueel kan een commercieel gebaar worden voorgesteld. […]

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van klanten worden verzameld en verwerkt door La Plaine Tonique. Sommige gegevens zijn essentieel voor het beheer van de boeking van de klant en zullen ook worden gebruikt om hem/haar informatie en/of aanbiedingen te sturen. In overeenstemming met artikel 40 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 genaamd “Informatique et Libertés”, heeft de klant het recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van de hem/haar betreffende persoonlijke gegevens. Om dit recht uit te oefenen, gelieve ons een brief te sturen met duidelijke vermelding van uw naam, voornaam, adres en, indien van toepassing, uw klantnummer naar : Camping et Base de Loisirs La Plaine Tonique 599, route d’Etrez 01340 Malafretaz.

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN – KAMPEERTOERISME

1. Boekingsprocedure

Boekingen worden vanaf de tweede week van januari in chronologische volgorde van ontvangst door onze diensten verwerkt. Wij raden u aan om uw verblijf te reserveren, vooral voor de maanden juli en augustus. U kunt vanaf medio januari direct online boeken via onze website of een optie aanvragen per post of e-mail.

Als tegenprestatie ontvangt u een reserveringscontract in tweevoud.

U beschikt dan over een termijn van 10 dagen (deadline, poststempel als bewijs) om dit te bevestigen door een kopie van het ondertekende contract terug te sturen, vergezeld van een aanbetaling van 25% van de totale prijs van uw verblijf. Voor alle reserveringen worden reserveringskosten in rekening gebracht (opzettelijk huidig tarief), die tegelijk met het voorschot van 25% en de annuleringsverzekering moeten worden betaald. Uw reservering wordt pas definitief na ontvangst van deze documenten door onze diensten. Wij sturen u dan een boekingsbevestiging samen met de voorschotfactuur.

Alle huurcontracten zijn op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd (buiten een contract met een touroperator). Alleen geregistreerde personen zijn bevoegd om de aan hen toegewezen accommodatie of standplaats te betrekken. Het aantal personen mag niet groter zijn dan de maximale capaciteit van de gekozen accommodatie.

Voor elke reservering in tijden van pandemie of in geval van overmacht wordt verwezen naar titel 4 van de volledige versie van de algemene voorwaarden.

2. Aankomst / vertrek wijzigingen

Vroegtijdig vertrek of laattijdige aankomst geeft geen aanleiding tot terugbetaling. Indien wij niet voor 19.30 uur op de avond van uw verwachte aankomstdatum van u horen, behouden wij ons het recht om uw boeking te annuleren en het totaal ontvangen bedrag te behouden.

Ter plaatse moet worden betaald tegen factuur of er wordt een volgende factuur uitgereikt aan een persoon, dier of niet-aangegeven item dat door ons personeel is genoteerd.

3. Lijst van deelnemers

De familienamen, voornamen en geboortedata of, bij gebrek daaraan, de leeftijden van de deelnemers moeten in de daartoe voorziene tabel op het reserveringscontract worden vermeld en samen met het contract of ten laatste op de dag van aankomst aan ons worden doorgegeven.

4. Aanvaarding van minderjarigen

Minderjarigen moeten worden begeleid door een volwassene die de wettelijke leeftijd voor de duur van het verblijf heeft bereikt. Zij moeten een schriftelijke toestemming van hun ouders hebben als zij niet door hun ouders worden begeleid.

5. Wijze van betaling

Betalingen kunnen worden gedaan:

* met creditcard (CB, Visa, Mastercard) online of ter plaatse

* via een bankoverschrijving :

IBAN : FR76 1007 1010 0000 0020 0405 779

BIC: TRPUFRP1

Régie Avances et Recettes Plaine Tonique Base Montrevel

* in contanten (ter plaatse of per postwissel) met een maximum van 300€ per verblijf op verschillende data (art. 19 LFR 2013)

De bankkosten zijn voor rekening van de klant.

6. Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt aangepast aan het aantal volwassenen en nachten. De prijs ervan wordt bepaald door de gemeenteraad.

7. Gevallen van mogelijke gedeeltelijke of volledige terugbetaling

Verzoeken om terugbetaling moeten een brief of een e-mail verzoek en een bankrekeningnummer (officieel document van de bank) bevatten. De gevallen van mogelijke terugbetalingen worden hieronder beschreven:

7.1. Door uw toedoen – Annulering

Elke annulering van uw kant moet ons worden meegedeeld per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail met ontvangstbevestiging op vertoon van bewijsstukken (medische attesten, getuigschriften…) en een volledig dossier. Elk onvolledig dossier wordt niet behandeld en wordt niet terugbetaald.

Als het tussenbeide komt:

-meer dan 30 dagen voor het begin van uw verblijf, betalen wij het totaal van de ontvangen bedragen terug, verminderd met de aanvraagkosten (20 €) en de annuleringskosten (20 €), enkel in geval van langdurige ziekte, zwangerschapscomplicatie die leidt tot immobilisatie, ongeval, overlijden, wijziging van samenwoning (echtscheiding), beroepsverandering (ontslag, daaruit voortvloeiend verlies van loon). …), annulering van een privé-evenement (huwelijk, nicht, verjaardag…), annulering van een openbaar evenement (sportvergadering/wedstrijden, festival…), annulering van een klant die leidt tot de annulering van andere verblijven omdat deze klanten verenigd zijn door vriendschappelijke/familiale banden op vertoon van een officieel document;

-minder dan 30 dagen bewaren wij de totaliteit van de geïnde bedragen.

Minder dan 30 dagen of tijdens het verblijf alleen voor overlijden, langdurige ziekte, zwangerschapscomplicaties die leiden tot immobilisatie, ontslag en ongelukken die leiden tot invaliditeit: worden de niet doorgebrachte nachten vergoed. In alle gevallen behoudt de camping de reserveringskosten (20 €) en past de annuleringskosten (20 €) toe.

-In geval van annulering door een klant die dezelfde huur/plaats met andere klanten reserveert, moet het verschuldigde saldo door de andere klanten worden betaald.

7.2. Door onze schuld – Annulering en schadevergoeding

[…]

-In geval van onbeleefdheid en niet-naleving van het huishoudelijk reglement behouden wij ons het recht voor om elke persoon die aanwezig is op de Camping en het Recreatiepark te verwijderen. De geïnde bedragen blijven eigendom van La Plaine Tonique. De overnachtingen zijn verschuldigd.

BIJZONDERE VOORWAARDEN – KAMPEREN VOOR TOERISTEN

1. Betaling van het saldo van het verblijf

Uw verblijf moet bij aankomst worden betaald (niet wijzigbaar, niet terugbetaalbaar) op vertoon van een factuur.

2. Huisdieren

Huisdieren zijn beperkt tot 2 per kampeerplaats. Ze moeten aan de lijn gehouden worden en hun inentingsdossier moet up-to-date zijn (aan te tonen bij aankomst).

BIJZONDERE VOORWAARDEN – HUURACCOMMODATIE

1. Te laat boeken

Indien u minder dan 30 dagen voor het begin van uw verblijf heeft geboekt, is het totale bedrag van het verblijf vereist op het moment van de boeking.

2. Betaling van het saldo van het verblijf

Uw verblijf in een individuele accommodatie (stacaravan, cottage, safaritent of tipi) moet uiterlijk 30 dagen voor het begin van uw verblijf worden betaald. Wij sturen u dan een factuur. Elk verblijf dat niet binnen deze termijn is betaald, wordt door u als geannuleerd beschouwd en geeft geen aanleiding tot terugbetaling.

Uw verblijf in een groepsaccommodatie (groepsgite, indianenkamp, tribale tipi) moet worden betaald bij ontvangst van de sleutels. Het saldo komt overeen met het aantal verblijvende personen of het minimum aantal te factureren personen (niet wijzigbaar, niet terugbetaalbaar). Wij zullen u dan een sluitende factuur sturen.

3. Schadegarantie

Wanneer u de sleutels van uw accommodatie ontvangt, wordt een garantie (150,00€ per accommodatie) gevraagd in de vorm van een bankcheque of creditcardafdruk of bij wijze van uitzondering in contanten. U heeft dan 24 uur de tijd om ons op de hoogte te brengen van eventuele lacunes in de inventaris aan de hand van het formulier dat u bij aankomst krijgt. Deze waarborg wordt volledig terugbetaald op de dag van vertrek of ten laatste binnen de 8 dagen na een bevredigende inventarisatie door ons personeel. In het andere geval zullen wij een factuur uitreiken voor de kosten van het herstel van het pand of de vervanging van ontbrekende of beschadigde apparatuur. Zodra deze factuur is voldaan, sturen wij de garantie in zijn geheel terug. In het geval van een creditcardgarantie hebben wij het recht om het gefactureerde bedrag in mindering te brengen op de oorspronkelijke garantie, indien nodig. Het saldo wordt binnen 8 dagen aan u geretourneerd.

4. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in de huuraccommodatie.

De reserveringsvoorwaarden zijn onderworpen aan de wet nr. 92-645 van 13/07/1992 en het decreet nr. 94-490 van 15/09/1994, die de zaken met betrekking tot de organisatie en de verkoop van vakanties regelen.