Wettelijke vermeldingen

Camping**** et Base de loisirs La Plaine Tonique
599, route d’Etrez
01340, Malafretaz
Frankrijk

Tel. +33 (0)4 74 30 80 52
Fax +33 (0)4 74 30 88 00

GPS : 46.20.15.20 N, 5.08.17.42
E//GPS : 46.339077, 5.136681

Conception

Ontwerp
« Créateur d’empreintes digitales »
3, avenue d’Aiguilhe
43000 Le Puy en Velay
Tél. : +33 (0)4 71 04 93 01 – Télécopie : +33 (0)4 71 04 98 50
www.iris-interactive.fr

Auteursrechten

Overeenkomstig de Franse Wet betreffende het Intellectueel Eigendom en, meer algemeen, de internationale verdragen en overeenkomsten met bepalingen betreffende de auteursrechten, moet u zich ervan onthouden de gegevens, de presentatie of de organisatie van de website of auteursrechtelijk beschermde werken die op de Website “www.laplainetonique.com” voorkomen, onder welke vorm dan ook, deels of volledig, te reproduceren, verkopen, verdelen, uit te geven, te verspreiden, aan te passen, te publiceren of mede te delen voor enig ander gebruik dan privégebruik, zonder de specifieke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht verbonden aan het werk, de presentatie of de organisatie van de site of de gegevens.

Ontheffing van aansprakelijkheid

LA PLAINE TONIQUE is alleen gehouden aan een eenvoudige middelenverbintenis betreffende de informatie die zij ter beschikking stelt van de personen die haar Website bezoeken. Ook al hebben wij al het mogelijke gedaan om ons te verzekeren van de betrouwbaarheid van de informatie op deze Website, kan LA PLAINE TONIQUE niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen of voor de resultaten die zouden kunnen voortkomen uit het gebruik van deze informatie. Met name door het gebruik van hypertextlinks kunt u bij uw raadpleging van onze site naar andere servers worden geleid om kennis te nemen van de gezochte informatie, servers waarover LA PLAINE TONIQUE geen enkele controle heeft.

Persoonsgegevens

De verzamelde informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik door LA PLAINE TONIQUE. Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, beschikt u over het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering voor alle informatie over uw persoon door u te richten tot :

Camping**** et Base de loisirs La Plaine Tonique
599, route d’Etrez
01340, Malafretaz
Frankrijk

Tel. +33 (0)4 74 30 80 52
Fax +33 (0)4 74 30 88 00

GPS : 46.20.15.20 N, 5.08.17.42
E//GPS : 46.339077, 5.136681

Cookies

Bij navigatie op de site www.laplainetonique.com kunnen er cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat niet toelaat de gebruiker te identificeren, maar dat informatie opslaat betreffende de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens hebben tot doel een latere navigatie op de site te vergemakkelijken, alsook diverse metingen van het aantal bezoeken mogelijk te maken.
Het weigeren van het installeren van een cookie kan tot gevolg hebben dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. De gebruiker kan zijn computer echter zo instellen dat hij de installatie van cookies weigert.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.laplainetonique.com is onderworpen aan de Franse recht.
In geval van een geschil zijn enkel de Franse rechtbanken bevoegd.

Credits

Crédits photos : Marc Chatelain ; Jean-François Basset ; LL La Plaine Tonique ; LP Brasserie du Lac