Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere inlichtingen camping en huuraccommodaties

1. Algemene reserveringsvoorwaarden

De reserveringen worden vanaf 7 januari verwerkt chronologische volgorde van binnenkomst bij onze reserveringsdienst. Opgelet, wij raden u beslist aan uw verblijf te reserveren, vooral voor de maanden juli, augustus en september. Hier volstaat, om voor het reserveren van uw verblijf online, schriftelijk, per e-mail, telefonisch een reserveringsoptie te maken. U krijgt hierna een reserveringscontract in 2 exemplaren opgestuurd. U beschikt vervolgens over 10 dagen (uiterste datum, het poststempel doet dienst als bewijs) om ons de optie te bevestigen door ons één ondertekend exemplaar van het contract op te sturen, vergezeld van een aanbetaling van 25 % van de totale verblijfskosten. Uw reservering wordt bevestigd na ontvangst van deze documenten door onze reserveringsdienst. Wij sturen u vervolgens een ontvangstbevestiging toe.

2. Annulering van uw zijde

Elke annulering van uw zijde dient ons per aangetekende brief met ontvangstbevestiging bekend gemaakt te worden.

Indien deze plaatsvindt:

  • meer dan 30 dagen voor aanvang van uw verblijf, betalen wij u de volledige aanbetaling terug, behalve de reserveringskoten (15€) en annuleringskosten (20€). Enkel voor ziekte, dood, verandering gemeenschappelijk leven, ontslag, met officieel document.
  • op minder dan 30 dagen, behouden wij de volledige som van de ontvangen betalingen.

Wij raden u een annuleringsverzekering aan in aanvulling op de verhuur die u dient te betalen tijdens de aanbetaling. Ongeacht de duur, het bedrag is € 3,50 per nacht voor een huurlocatie en 20 € (pakket) voor elk verblijf op onze camping. U vindt de voorwaarden op onze website of op aanvraag.

3. Annulering van onze zijde

Het kan bij uitzondering gebeuren dat wij genoodzaakt zijn uw verblijf te annuleren indien de veiligheidsomstandigheden dit vereisen of in geval van normaal gesproken onvoorspelbare of onvoorziene gebeurtenissen. Wij bieden u in dit geval, indien mogelijk, een ander verblijf aan. U bent echter vrij dit aanbod te weigeren. In dit geval betalen wij u de ontvangen betalingen terug.

4. Wijzigingen aankomst- / vertrekdatum

Een vervroegd vertrek of een verlate aankomst geeft geen recht op enige terugbetaling. Indien wij op de voorziene aankomstdag vóór 19.30 uur geen bericht van u ontvangen, behouden wij ons het recht voor uw reservering te annuleren en de totaal ontvangen bedragen te behouden.

Elk persoon, dier of item die niet aan ons personeel is doorgegeven maar opgemerkt, dient ter plaatse betaald te worden of zal later worden gefactureerd.

5. Ontvangst van minderjarigen

De minderjarigen dienen gedurende het gehele verlijf vergezeld te worden door een volwassen. Zij dienen een schriftelijke toestemming van hun ouders te kunnen overleggen, indien zij niet door hun ouders begeleid worden.

6. Betaalmiddelen

Betalingen kunnen voldaan worden:

  • met creditkaart (Visa, Mastercard) online of ter plaatse
  • per overboeking

IBAN: FR76 1007 1010 0000 0020 0405 779

BIC: TRPUFRP1

TPBOURG

Regie Avances Et Recettes Plaine Tonique Base Montrevel

  • cash (in persoon of per postwissel) met een maximum van 300 per klant (artikel 19 van de Financieel Recht 2013).

De eventuele bankkosten komen ten laste van de klant.

7. Annulering van onze kant tijdens het verblijf

Bij onbeleefdheid en niet-naleving van de interne regels, hebben wij het recht om een persoon uit de camping en ons recreatieoord te zetten. Het reeds betaalde bedrag zal door de camping worden gehouden. De geëffectueerde overnachtingen bent u aan ons verschuldigd.

8. Toeristenbelasting

De betaling van de toeristenbelasting wordt bepaald naar aanleiding van het aantal volwassenen en nachten; en toegepast volgens de bepaling van deze kosten door de Gemeenschapsraad.

9. Bedenktijd

In overeenstemming met artikel L.121-22-8 van de verbruikscode, beschikt u niet over een herroepingsrecht.Inderdaad het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor de contracten van (notabene) het aanbieden van verblijfsaccommodatie.

 10. Bemiddeling

Volgens de artikelen L152-1 tot L.152-5 van de verbruikerscode, heeft elke verbruiker het recht om zich te wenden tot een gratis consumentenombudsman. Dit in het teken van een minnelijke schikking om geschillen op te lossen ten aanzien van een beroeps. Des gevolge garandeert de Camping en het activiteitencentrum La Plaine Tonique de verbruiker om een beroep te doen op een consumentenombudsman.

In het kader van een geschil met ons etablissement de Camping en het activiteitencentrum La Plaine Tonique kunt u ons contacteren als volgt:

– Een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging ter attentie van: Monsieur le Directeur du camping et de la base de loisirs La Plaine Tonique 599, route d’Etrez 01340 Malafretaz

– Een email met ontvangst en leesbevestiging naar

direction@laplainetonique.com

Indien u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u terecht bij het Centre de médiation Medicys, tot een maand na het verzenden van de brief/email. U kunt een online aanvraag indienen op de website www.medicys.fr.

BIJZONDERE VOORWAARDEN – CAMPING TOERISME

1. Betaling van het saldo van uw verblijf

Saldo van uw verblijfskosten dient direct bij aankomst betaald te worden. (Niet bewerkbaar, niet terugbetaalbare)

 2. Dieren

Huisdieren zijn beperkt tot 2 per campingplaats, moeten aan de lijn worden gehouden en hebben hun bijgewerkte inentingsboekje (laten zien bij aankomst).

BIJZONDERE VOORWAARDEN – HUURACCOMMODATIES

1. Late reservering

Indien u uw verblijf op minder dan 30 dagen voor aankomst gereserveerd heeft, dient het volledige bedrag van het verblijf bij reservering voldaan te worden.

2. Betaling van het saldo van uw verblijf

Het resterende bedrag voor de betaling van uw verblijfskosten dient op zijn laatst 30 dagen voor uw aankomst voldaan te worden. Wij sturen u vervolgens een betalingsbewijs. Elk verblijf dat niet volledig betaald is binnen dit termijn, wordt als door u geannuleerd beschouwd en geeft geen recht op terugbetaling.

3. Waarborg

Bij het overhandigen van de sleutels van uw accommodatie is één waarborgsom van 150 € ( met debetkaart) per accomodatie vereist. U hebt 24 uur om ons de eventuele ontbrekende of defecte oorwerpen op de bij aankomst aan u overhandigde inventarislijst te vermelden. Op de dag van vertrek moet de accomodatie schoon te worden achtergelaten, in overeenstemming met de choonmaakinstructies die in de accomodatie worden getoond. Na een bevredigende inventarislijst van de accomodatie genoteerd door onze teams na uw vertrek, zullen wij u de waarborgsom teruggeven. Indien dit niet het geval is, zijn we verplicht en gerechtigd schoonmaakkosten of vervanging van ontbrekende of beschadigde apparatuur in rekening te brengen. Wij nemen het overeenkomstige bedrag rechtstreeks van deze garantie en sturen uw saldo binnen 8 dagen aan u terug.

4. Huisdieren

Huisdieren worden niet toegestaan in de huuraccommodaties.

De reserveringsvoorwaarden zijn gebonden en onderworpen aan de wet nr. 92-645 van 13 juli 1992 en het besluit nr. 94- 490 van 15 juni 1994 die de activiteiten met betrekking tot de organisatie en de verkoop van Vakantieverblijven reglementeert.